"pilot uses" — Słownik kolokacji angielskich

pilot uses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pilot używa
  1. pilot rzeczownik + use czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The 1971 pilot of the same name used a similar format.

    Podobne kolokacje: