"pilot knows" — Słownik kolokacji angielskich

pilot knows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pilot wie
  1. pilot rzeczownik + know czasownik
    Zwykła kolokacja

    Everyone who pilots any kind of ship knows those things.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo