"pilot" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pilot rzeczownik

rzeczownik + pilot
Kolokacji: 88
fighter pilot • test pilot • airline pilot • helicopter pilot • television pilot • Navy pilot • Palm Pilot • bomber pilot • Air Force pilot • ...
pilot + rzeczownik
Kolokacji: 60
pilot episode • pilot program • pilot project • pilot training • pilot study • Badger cull pilot area • pilot error • pilot scheme • pilot officer • ...
pilot + czasownik
Kolokacji: 189
pilot flies • pilot says • pilot uses • pilot makes • pilot sits • pilot reports • pilot takes • pilot sees • pilot tries • pilot goes • pilot tells • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
2. pilot manages = pilot zarządza pilot manages
3. pilot operates = pilot obsługuje pilot operates
4. pilot runs = pilot biegnie pilot runs
5. pilot controls = kontrole pilotażowe pilot controls
6. pilot carries = pilot niesie pilot carries
7. pilot steers = wskazówki pilotażowe pilot steers
8. pilot reaches = pilot dochodzi pilot reaches
9. pilot points = punkty pilotażowe pilot points
10. pilot swings = drgnięcia pilotowe pilot swings
11. pilot maneuvers = manewry pilotażowe pilot maneuvers
12. pilot heads = orzeł lotniczy pilot heads
13. pilot navigates = pilot żegluje pilot navigates
14. pilot hits = pilot uderza pilot hits
15. pilot engages = pilot zajmuje pilot engages
16. pilot guides = przewodnicy lotniczy pilot guides
17. pilot strikes = strajki pilotażowe pilot strikes
18. pilot touches = dotknięcie pilotowe pilot touches
(3) use, wait, serve, board
Kolokacji: 4
(5) sit, go, turn, die, lose, ...
Kolokacji: 17
(10) eject, abort, release
Kolokacji: 3
(13) survive, kill, down
Kolokacji: 3
(15) decide, choose, vote
Kolokacji: 3
(16) fail, bomb
Kolokacji: 2
(18) wear, feature, include
Kolokacji: 3
(20) shoot, gun
Kolokacji: 2
(22) drop, ignore, miss, cut
Kolokacji: 4
(23) perform, star, execute
Kolokacji: 3
(24) fire, waste, violate, destroy
Kolokacji: 4
(26) train, study
Kolokacji: 2
(27) escape, face, avoid
Kolokacji: 3
(28) honor, salute
Kolokacji: 2
(29) file, log
Kolokacji: 2
czasownik + pilot
Kolokacji: 34
train pilots • pilot is killed • pilot called • pilot is produced • represent one's pilots • ...
przymiotnik + pilot
Kolokacji: 95
automatic pilot • commercial pilot • American pilot • military pilot • experienced pilot • young pilot • private pilot • new pilot • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.