"pilot movie" — Słownik kolokacji angielskich

pilot movie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): film pilotowy
  1. pilot rzeczownik + movie rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, no reference to this storyline nor any appearance of the "Knight 4000" body is made in the new series or its 2008 pilot movie.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo