"of pilots" — Słownik kolokacji angielskich

of pilots kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z pilotów
  1. of przyimek + pilot rzeczownik
    Silna kolokacja

    A third group of pilots wants no union at all.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo