"including the pilot" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym pilota
  1. including przyimek + pilot rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Four out of the 44 people on board were killed, including the pilot.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo