"pilot engages" — Słownik kolokacji angielskich

pilot engages kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pilot zajmuje
  1. pilot rzeczownik + engage czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    An augmented, multiplayer game that allows pilots to engage a human target with virtual weapons within a 3D space.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo