"from the pilot" — Słownik kolokacji angielskich

from the pilot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): od pilota
  1. from przyimek + pilot rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Then he heard the best words of his life from the pilot.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo