"of pilot" — Słownik kolokacji angielskich

of pilot kolokacja
Popularniejsza odmiana: of pilots
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z pilota
  1. of przyimek + pilot rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A third group of pilots wants no union at all.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo