PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"pilot" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pilot rzeczownik

rzeczownik + pilot
Kolokacji: 88
fighter pilot • test pilot • airline pilot • helicopter pilot • television pilot • Navy pilot • Palm Pilot • bomber pilot • Air Force pilot • ...
pilot + rzeczownik
Kolokacji: 60
pilot episode • pilot program • pilot project • pilot training • pilot study • Badger cull pilot area • pilot error • pilot scheme • pilot officer • ...
pilot + czasownik
Kolokacji: 189
pilot flies • pilot says • pilot uses • pilot makes • pilot sits • pilot reports • pilot takes • pilot sees • pilot tries • pilot goes • pilot tells • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
(3) use, wait, serve, board
Kolokacji: 4
(5) sit, go, turn, die, lose, ...
Kolokacji: 17
1. pilot tries = pilot próbuje pilot tries
2. pilot begins = pilot napoczyna pilot begins
3. pilot attempts = próby pilotażowe pilot attempts
4. pilot agrees = pilot zgadza się pilot agrees
5. pilot continues = pilot kontynuuje pilot continues
6. pilot pulls = pilot ciągnie pilot pulls
7. pilot starts = pilot zaczyna pilot starts
8. pilot keeps = pilot trzyma pilot keeps
9. pilot holds = pilot trzyma pilot holds
10. pilot moves = pilot rusza się pilot moves
11. pilot enters = pilot wchodzi pilot enters
12. pilot checks = kontrole pilotażowe pilot checks
13. pilot stays = pilot zostaje pilot stays
14. pilot remains = pilot pozostaje pilot remains
15. pilot acts = akty pilotażowe pilot acts
16. pilot tests = testy pilotowe pilot tests
17. pilot volunteers = ochotnicy pilotażowi pilot volunteers
18. pilot attacks = ataki pilotażowe pilot attacks
19. pilot participates = pilot uczestniczy pilot participates
20. pilot offers = pilot oferuje pilot offers
21. pilot maintains = pilot utrzymuje pilot maintains
(10) eject, abort, release
Kolokacji: 3
(13) survive, kill, down
Kolokacji: 3
(15) decide, choose, vote
Kolokacji: 3
(16) fail, bomb
Kolokacji: 2
(18) wear, feature, include
Kolokacji: 3
(20) shoot, gun
Kolokacji: 2
(22) drop, ignore, miss, cut
Kolokacji: 4
(23) perform, star, execute
Kolokacji: 3
(24) fire, waste, violate, destroy
Kolokacji: 4
(26) train, study
Kolokacji: 2
(27) escape, face, avoid
Kolokacji: 3
(28) honor, salute
Kolokacji: 2
(29) file, log
Kolokacji: 2
czasownik + pilot
Kolokacji: 34
train pilots • pilot is killed • pilot called • pilot is produced • represent one's pilots • ...
przymiotnik + pilot
Kolokacji: 95
automatic pilot • commercial pilot • American pilot • military pilot • experienced pilot • young pilot • private pilot • new pilot • ...
przyimek + pilot
Kolokacji: 12
for pilots • by pilots • of pilots • on pilot • from the pilot • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.