TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"pilot" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pilot rzeczownik

rzeczownik + pilot
Kolokacji: 88
fighter pilot • test pilot • airline pilot • helicopter pilot • television pilot • Navy pilot • Palm Pilot • bomber pilot • Air Force pilot • ...
pilot + rzeczownik
Kolokacji: 60
pilot episode • pilot program • pilot project • pilot training • pilot study • Badger cull pilot area • pilot error • pilot scheme • pilot officer • ...
pilot + czasownik
Kolokacji: 189
pilot flies • pilot says • pilot uses • pilot makes • pilot sits • pilot reports • pilot takes • pilot sees • pilot tries • pilot goes • pilot tells • ...
czasownik + pilot
Kolokacji: 34
train pilots • pilot is killed • pilot called • pilot is produced • represent one's pilots • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. train pilots = piloci kolejowi train pilots
2. teach pilots = naucz pilotów teach pilots
3. prepare pilots = przygotuj pilotów prepare pilots
4. guide pilots = piloci przewodnika guide pilots
5. direct the pilot = skieruj pilota direct the pilot
(4) produce, lose, hire, fly
Kolokacji: 4
(6) recruit, join
Kolokacji: 2
przymiotnik + pilot
Kolokacji: 95
automatic pilot • commercial pilot • American pilot • military pilot • experienced pilot • young pilot • private pilot • new pilot • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.