"prepare pilots" — Słownik kolokacji angielskich

prepare pilots kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przygotuj pilotów
  1. prepare czasownik + pilot rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is often performed to prepare squadrons for war time operations, as well as prepare pilots for the launching of fully armed aircraft in one mass event.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo