"prepare students" — Słownik kolokacji angielskich

prepare students kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przygotuj studentów
  1. prepare czasownik + student rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This was to help the students to be well prepared for high schools.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo