"prepare dishes" — Słownik kolokacji angielskich

prepare dishes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przygotuj potrawy
  1. prepare czasownik + dish rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She prepares dishes you can imagine making after a busy day at work.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo