PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"pilot" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pilot rzeczownik

rzeczownik + pilot
Kolokacji: 88
fighter pilot • test pilot • airline pilot • helicopter pilot • television pilot • Navy pilot • Palm Pilot • bomber pilot • Air Force pilot • ...
pilot + rzeczownik
Kolokacji: 60
pilot episode • pilot program • pilot project • pilot training • pilot study • Badger cull pilot area • pilot error • pilot scheme • pilot officer • ...
pilot + czasownik
Kolokacji: 189
pilot flies • pilot says • pilot uses • pilot makes • pilot sits • pilot reports • pilot takes • pilot sees • pilot tries • pilot goes • pilot tells • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
2. pilot says = pilot mówi pilot says
3. pilot uses = pilot używa pilot uses
4. pilot makes = pilot robi pilot makes
6. pilot reports = raporty pilotażowe pilot reports
7. pilot takes = pilot bierze pilot takes
8. pilot sees = pilot widzi pilot sees
9. pilot tries = pilot próbuje pilot tries
10. pilot goes = pilot idzie pilot goes
11. pilot tells = pilot mówi pilot tells
12. pilot begins = pilot napoczyna pilot begins
13. pilot turns = pilot obraca się pilot turns
14. pilot gets = pilot dostaje pilot gets
15. pilot comes = pilot przychodzi pilot comes
17. pilot dies = pilot umiera pilot dies
18. pilot knows = pilot wie pilot knows
19. pilot lands = ziemie pilotażowe pilot lands
20. pilot ejects = pilot katapultuje się pilot ejects
21. pilot loses = pilot przegrywa pilot loses
22. pilot calls = pilot dzwoni pilot calls
23. pilot looks = pilot patrzy pilot looks
24. pilot manages = pilot zarządza pilot manages
czasownik + pilot
Kolokacji: 34
train pilots • pilot is killed • pilot called • pilot is produced • represent one's pilots • ...
przymiotnik + pilot
Kolokacji: 95
automatic pilot • commercial pilot • American pilot • military pilot • experienced pilot • young pilot • private pilot • new pilot • ...
przyimek + pilot
Kolokacji: 12
for pilots • by pilots • of pilots • on pilot • from the pilot • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.