"Pilot uses" — Słownik kolokacji angielskich

Pilot uses kolokacja
Popularniejsza odmiana: pilot uses
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pilot używa
  1. pilot rzeczownik + use czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The 1971 pilot of the same name used a similar format.

    Podobne kolokacje: