"pilot looks" — Słownik kolokacji angielskich

pilot looks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pilot patrzy
  1. pilot rzeczownik + look czasownik
    Zwykła kolokacja

    The pilot looked him over; the boy did not seem to be much more than fifteen years old.

    Podobne kolokacje: