"pilot receives" — Słownik kolokacji angielskich

pilot receives kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pilot otrzymuje
  1. pilot rzeczownik + receive czasownik
    Zwykła kolokacja

    But at the end of the season the pilot received no corn.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo