eTutor angielski NA ZAWSZEZapłać raz, korzystaj, kiedy chceszSPRAWDŹ >>

"pilot" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pilot rzeczownik

rzeczownik + pilot
Kolokacji: 88
fighter pilot • test pilot • airline pilot • helicopter pilot • television pilot • Navy pilot • Palm Pilot • bomber pilot • Air Force pilot • ...
pilot + rzeczownik
Kolokacji: 60
pilot episode • pilot program • pilot project • pilot training • pilot study • Badger cull pilot area • pilot error • pilot scheme • pilot officer • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
(5) area, Pen
Kolokacji: 3
(6) scheme, version, model
Kolokacji: 3
1. pilot officer = podporucznik lotnictwa pilot officer
2. pilot license = pozwolenie pilotażowe pilot license
3. pilot certificate = zaświadczenie pilotażowe pilot certificate
4. pilot fatigue = znużenie pilotażowe pilot fatigue
5. pilot licence = pozwolenie pilotażowe pilot licence
6. pilot rating = wskaźnik pilotażowy pilot rating
(11) house, school, fish, Knob
Kolokacji: 4
(12) boat, chute
Kolokacji: 2
(13) phase, season, stage
Kolokacji: 3
pilot + czasownik
Kolokacji: 189
pilot flies • pilot says • pilot uses • pilot makes • pilot sits • pilot reports • pilot takes • pilot sees • pilot tries • pilot goes • pilot tells • ...
czasownik + pilot
Kolokacji: 34
train pilots • pilot is killed • pilot called • pilot is produced • represent one's pilots • ...
przymiotnik + pilot
Kolokacji: 95
automatic pilot • commercial pilot • American pilot • military pilot • experienced pilot • young pilot • private pilot • new pilot • ...
przyimek + pilot
Kolokacji: 12
for pilots • by pilots • of pilots • on pilot • from the pilot • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.