"direct the pilot" — Słownik kolokacji angielskich

direct the pilot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skieruj pilota
  1. direct czasownik + pilot rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He directed the pilot and established the look of the show, which other directors later emulated for consistency.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo