"teach pilots" — Słownik kolokacji angielskich

teach pilots kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz pilotów
  1. teach czasownik + pilot rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    No, I thought, they taught pilots to fly.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo