"Bomber pilot" — Słownik kolokacji angielskich

Bomber pilot kolokacja
Popularniejsza odmiana: bomber pilot
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pilot bombowca
  1. bomber rzeczownik + pilot rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They were short on pilots, and so he became a bomber pilot.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo