ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"pilot" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pilot rzeczownik

rzeczownik + pilot
Kolokacji: 88
fighter pilot • test pilot • airline pilot • helicopter pilot • television pilot • Navy pilot • Palm Pilot • bomber pilot • Air Force pilot • ...
pilot + rzeczownik
Kolokacji: 60
pilot episode • pilot program • pilot project • pilot training • pilot study • Badger cull pilot area • pilot error • pilot scheme • pilot officer • ...
pilot + czasownik
Kolokacji: 189
pilot flies • pilot says • pilot uses • pilot makes • pilot sits • pilot reports • pilot takes • pilot sees • pilot tries • pilot goes • pilot tells • ...
czasownik + pilot
Kolokacji: 34
train pilots • pilot is killed • pilot called • pilot is produced • represent one's pilots • ...
przymiotnik + pilot
Kolokacji: 95
automatic pilot • commercial pilot • American pilot • military pilot • experienced pilot • young pilot • private pilot • new pilot • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
2. female pilot = żeński pilot female pilot
  • As the most senior female pilot, she retired with over 31 years total service in December, 2007.
  • By the end of the war, the female pilots had delivered nearly 13,000 aircraft.
  • She was one of the first female pilots to work for a major airline.
  • However there are no female pilots in the air force.
  • By 1938, she was considered the best female pilot in the United States.
  • So perhaps it had been better not to kill the female pilot.
  • She was the starting block for generations of female pilots.
  • "I take it there aren't a lot of female pilots in the Georgian military."
  • All the female pilots won't get pregnant, but some of them will.
  • She was the first female pilot to be licensed by the state of Ohio.
3. fellow pilot = współ- pilot fellow pilot
4. male pilot = pilot płci męskiej male pilot
5. animated pilot = ożywiony pilot animated pilot
(2) commercial, mercenary
Kolokacji: 2
(4) military, civilian, naval
Kolokacji: 3
(9) British, Chinese
Kolokacji: 2
(10) best, better
Kolokacji: 2
(12) licensed, certified, qualified
Kolokacji: 3
(13) Soviet, Russian
Kolokacji: 2
(14) human, foreign
Kolokacji: 2
(17) retired, off-duty
Kolokacji: 2
(18) single, only
Kolokacji: 2
(20) trained, well-trained
Kolokacji: 2
(21) black, African-American
Kolokacji: 2
(22) Australian, Israeli, Cuban
Kolokacji: 3
(23) chief, famous
Kolokacji: 2
(24) two-hour, one-hour
Kolokacji: 2
(25) aerobatic
Kolokacji: 1
(26) local, corporate, real
Kolokacji: 3
(27) top, excellent, superb
Kolokacji: 3
(28) striking, bold
Kolokacji: 2
(29) Saudi, Egyptian
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.