"bomber pilot" — Słownik kolokacji angielskich

bomber pilot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pilot bombowca
  1. bomber rzeczownik + pilot rzeczownik
    Silna kolokacja

    They were short on pilots, and so he became a bomber pilot.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo