"on pilots" — Słownik kolokacji angielskich

on pilots kolokacja
Popularniejsza odmiana: on pilot
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na pilotów
  1. on przyimek + pilot rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If you're good enough, you can put face and mouth on automatic pilot, too.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo