"Pilots Association" — Słownik kolokacji angielskich

Pilots Association kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Piloci Związek
  1. pilot rzeczownik + association rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    United and the pilots association said they were "disappointed" by the ruling.