"pilot" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pilot rzeczownik

rzeczownik + pilot
Kolokacji: 88
fighter pilot • test pilot • airline pilot • helicopter pilot • television pilot • Navy pilot • Palm Pilot • bomber pilot • Air Force pilot • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
(2) test, airmail
Kolokacji: 2
(4) television, TV, charter
Kolokacji: 3
1. Navy pilot = Marynarka wojenna pilot Navy pilot
2. Air Force pilot = Pilot wojskowy Air Force pilot
3. combat pilot = pilot bojowy combat pilot
  • In fact, the command pilot couldn't turn his own on without help.
  • He is a command pilot with more than 3,800 hours.
  • He is a command pilot with more than 2,700 hours of flight time.
  • The general is a command pilot with more than 4,400 flight hours.
  • He was a command pilot with more than 4,000 flying hours.
  • The general is a command pilot with more than 3,400 flying hours.
  • The general was a command pilot with more than 5,000 flying hours.
  • He is a command pilot with 3,600 hours in ten aircraft.
  • He is a command pilot with more than 3,900 flying hours, including 2,500 in the F-15.
  • When a check list was completed, you reported it to your command pilot.
5. Army pilot = Wojskowy pilot Army pilot
6. enemy pilot = pilot nieprzyjacielski enemy pilot
7. volunteer pilot = pilot pracujący społecznie volunteer pilot
8. USAF pilot = USAF pilot USAF pilot
9. Force pilot = Siła pilot Force pilot
(6) Palm, stunt
Kolokacji: 2
(8) student, instructor, master
Kolokacji: 3
(9) RAF, Luftwaffe, squadron
Kolokacji: 3
(12) woman, Harrier, rebel
Kolokacji: 3
(14) Seattle, harbor
Kolokacji: 2
(15) US, NATO, river, copter
Kolokacji: 4
(16) comedy, sitcom
Kolokacji: 2
(17) Delta, Northwest, Bush
Kolokacji: 3
(18) Spitfire, suicide
Kolokacji: 2
(20) auto, ferry, boat, Steamboat
Kolokacji: 4
(21) spaceship, starship, module
Kolokacji: 3
(22) cargo, freighter
Kolokacji: 2
(23) robot, ABC
Kolokacji: 2
pilot + rzeczownik
Kolokacji: 60
pilot episode • pilot program • pilot project • pilot training • pilot study • Badger cull pilot area • pilot error • pilot scheme • pilot officer • ...
pilot + czasownik
Kolokacji: 189
pilot flies • pilot says • pilot uses • pilot makes • pilot sits • pilot reports • pilot takes • pilot sees • pilot tries • pilot goes • pilot tells • ...
czasownik + pilot
Kolokacji: 34
train pilots • pilot is killed • pilot called • pilot is produced • represent one's pilots • ...
przymiotnik + pilot
Kolokacji: 95
automatic pilot • commercial pilot • American pilot • military pilot • experienced pilot • young pilot • private pilot • new pilot • ...
przyimek + pilot
Kolokacji: 12
for pilots • by pilots • of pilots • on pilot • from the pilot • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.