"serve as a pilot" — Słownik kolokacji angielskich

serve as a pilot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): służ w stopniu pilota
  1. serve czasownik + pilot rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Before the wedding can take place, war breaks out and Alex is called up to serve as a pilot.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo