ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"provide to pilots" — Słownik kolokacji angielskich

provide to pilots kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz do pilotów
  1. provide czasownik + pilot rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A: First of all, the businesses at the airports provide service to pilots and aircraft owners, and having additional aircraft will help their businesses.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo