"provide for pilots" — Słownik kolokacji angielskich

provide for pilots kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz pilotom
  1. provide czasownik + pilot rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The 1973 "L" model brought in lower seats to provide more headroom for taller pilots.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo