ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pilot is rescued" — Słownik kolokacji angielskich

pilot is rescued kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pilot jest ocalony
  1. rescue czasownik + pilot rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The pilot was rescued six hours after his plane went down, officials said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo