"provide pilots" — Słownik kolokacji angielskich

provide pilots kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz pilotom
  1. provide czasownik + pilot rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It no longer provides local pilots for entering ports.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo