"rescue pilots" — Słownik kolokacji angielskich

rescue pilots kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): piloci ratunkowi
  1. rescue czasownik + pilot rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Twice within three days her crew rescued downed pilots at night.

    Podobne kolokacje: