TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"official" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

official rzeczownik

rzeczownik + official
Kolokacji: 371
government official • Administration official • city official • police official • school official • union official • health official • ...
official + rzeczownik
Kolokacji: 3
Officials Report • Bordeaux Wine Official Classification • Official Website
official + czasownik
Kolokacji: 392
official says • official acknowledges • official declines • official announces • official expresses • official insists • official estimates • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
11. official agrees = urzędnik zgadza się official agrees
12. official denies = urzędnik zaprzecza official denies
14. official argues = urzędnik sprzecza się official argues
16. official warns = urzędnik ostrzega official warns
20. official fears = oficjalne strachy official fears
21. official concedes = urzędnik przyznaje się official concedes
27. official urges = oficjalne pragnienia official urges
31. official admits = urzędnik przyzna się/przyznawać się official admits
38. official claims = urzędowe twierdzenia official claims
42. official reports = oficjalne sprawozdania official reports
44. official indicates = urzędnik daje do zrozumienia official indicates
49. official meets = urzędnik spotyka official meets
52. official calls = urzędowe rozmowy telefoniczne official calls
53. official begins = urzędnik napoczyna official begins
54. official adds = urzędnik dodaje official adds
60. official receives = urzędnik otrzymuje official receives
66. official orders = urzędowe polecenia official orders
69. official finds = urzędnik znajduje official finds
71. official puts = urzędnik kładzie official puts
76. official comes = urzędnik przychodzi official comes
79. official sees = urzędnik widzi official sees
81. official goes = urzędnik idzie official goes
83. official seems = urzędnik wydaje się official seems
89. official talks = urzędowe rozmowy official talks
90. official feels = urzędnik czuje official feels
94. official restores = urzędnik przywraca official restores
95. official fails = urzędowe oceny niedostateczne official fails
98. official raises = urzędnik podnosi official raises
100. official appears = urzędnik pojawia się official appears
czasownik + official
Kolokacji: 109
elect officials • quote officials • appoint officials • allow officials • accuse officials • tell officials • ask officials • make official • ...
przymiotnik + official
Kolokacji: 250
senior official • American official • local official • top official • military official • public official • federal official • Israeli official • ...
przyimek + official
Kolokacji: 20
among officials • by officials • including officials • with officials • between officials • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.