ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"official talks" — Słownik kolokacji angielskich

official talks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędowe rozmowy
  1. official rzeczownik + talk czasownik
    Silna kolokacja

    Still, officials are not talking about the occupation of Afghanistan.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo