"official explains" — Słownik kolokacji angielskich

official explains kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik wyjaśnia
  1. official rzeczownik + explain czasownik
    Silna kolokacja

    American officials did not explain why they never brought charges.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo