"Official begins" — Słownik kolokacji angielskich

Official begins kolokacja
Popularniejsza odmiana: official begins
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Urzędnik napoczyna
  1. official rzeczownik + begin czasownik
    Luźna kolokacja

    When it was over, local, state and federal officials began meeting.

powered by  eTutor logo