ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Official denies" — Słownik kolokacji angielskich

Official denies kolokacja
Popularniejsza odmiana: official denies
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Urzędnik zaprzecza
  1. official rzeczownik + deny czasownik
    Zwykła kolokacja

    Officials denied that the move came because of pressure from China.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo