BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"Official rejects" — Słownik kolokacji angielskich

Official rejects kolokacja
Popularniejsza odmiana: official rejects
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Oficjalne odrzuty
  1. official rzeczownik + reject czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Officials in Israel immediately rejected the call for an international force.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo