"official rejects" — Słownik kolokacji angielskich

official rejects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalne odrzuty
  1. official rzeczownik + reject czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Officials in Israel immediately rejected the call for an international force.

powered by  eTutor logo