"official plans" — Słownik kolokacji angielskich

official plans kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędowe plany
  1. official rzeczownik + plan czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was not clear whether officials planned to use force to open the university.