"Official promises" — Słownik kolokacji angielskich

Official promises kolokacja
Popularniejsza odmiana: official promises
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Urzędowe obietnice
  1. official rzeczownik + promise czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Participants in those calls say the officials have promised a major effort of their own.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo