ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"official promises" — Słownik kolokacji angielskich

official promises kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędowe obietnice
  1. official rzeczownik + promise czasownik
    Silna kolokacja

    Participants in those calls say the officials have promised a major effort of their own.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo