"Official predicts" — Słownik kolokacji angielskich

Official predicts kolokacja
Popularniejsza odmiana: official predicts
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Urzędnik przewiduje
  1. official rzeczownik + predict czasownik
    Luźna kolokacja

    Officials predict that in a few years the total will be as high.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo