"official predicts" — Słownik kolokacji angielskich

official predicts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik przewiduje
  1. official rzeczownik + predict czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Officials predict that in a few years the total will be as high.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo