ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"official attending" — Słownik kolokacji angielskich

official attending kolokacja
Popularniejsza odmiana: official attends
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalne bycie obecnym
  1. official rzeczownik + attend czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This is a matter for the officials attending the match in question.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo