ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"official attends" — Słownik kolokacji angielskich

official attends kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik jest obecny
  1. official rzeczownik + attend czasownik
    Silna kolokacja

    This is a matter for the officials attending the match in question.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo