"official discloses" — Słownik kolokacji angielskich

official discloses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik ujawnia
  1. official rzeczownik + disclose czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Officials would not disclose the financial terms of the deal.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo