"Official plans" — Słownik kolokacji angielskich

Official plans kolokacja
Popularniejsza odmiana: official plans
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Urzędowe plany
  1. official rzeczownik + plan czasownik
    Luźna kolokacja

    It was not clear whether officials planned to use force to open the university.