PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"official hopes" — Słownik kolokacji angielskich

official hopes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalne nadzieje
  1. official rzeczownik + hope czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    No one is sure what the cost will be, but officials hope to start the project in the spring.